Pressmeddelanden

 • 2017-12-12 08:15 CET
  Anders Antonsson har utsetts till IR-rådgivare i Railcare Group AB och medlem i koncernledningen för Railcare Group AB. Anders har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från främst börsnoterade bolag och större organisationer. Anders har bland annat medverkat i börsnoteringarna av Nordic Waterproofing Holding A/S och Serneke Group AB. ”Vi ser fram emot
 • 2017-11-23 08:15 CET Regulatorisk
  Trafikverket utlöser optionsår 1 på ett av snökontrakten som Railcare har med Trafikverket. Ordervärdet på optionen är 26 MSEK och fördelat mellan 20181101–20190502. Snökontraktet gäller de maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige. ”Jag är stolt att vi återigen kan visa vår styrka inom denna
 • 2017-11-09 08:00 CET Regulatorisk
  Lägre volymer i kvartalet på våra hemmamarknader, men tillväxt i grannländernaTredje kvartalet 2017, juli – september 2017 Nettoomsättningen minskade med 32,6 procent till 72 874 KSEK (108 159 KSEK). Periodens resultat uppgick till 4 217 KSEK (20 867 KSEK). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 SEK (0,95 SEK).* Nio månader, januari – september
 • 2017-10-18 10:30 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, Per-Martin Holmgren samt Kjell Lindskog. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande.  Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och
 • 2017-10-02 09:30 CEST
  Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelade den 25 september 2017 att extra bolagsstämma beslutat att genomföra en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en existerande aktie blir fem aktier. Första handelsdag för de nya aktierna med den nya ISIN-koden SE0010441139 blir den 5 oktober 2017.Aktieuppdelningen innebär att de befintliga utestående 4 380 389 aktierna uppdelas
 • 2017-09-25 17:12 CEST
  Sista dag för handel i Railcare Group AB:s aktier före split med villkoren 5:1 är den 4 oktober, 2017 och första dag för handel efter split är den 5 oktober, 2017. Med hänvisning till Railcare Group AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls idag 25 september, 2017, bolaget kommer genomföra en split. Aktierna kommer handlas med
 • 2017-09-25 13:03 CEST
  Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelar härmed att extra bolagsstämma den 25 september 2017 beslutat att genomföra en fondemission samt en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en (1) existerande aktie blir fem (5) aktier. Fondemission och aktieuppdelning har beslutats i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför planerad notering
 • 2017-09-25 12:09 CEST Regulatorisk
  Idag, den 25 september 2017, hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor
 • 2017-09-22 11:51 CEST
  Railcare Group AB meddelar att avgående CFO Håkan Pettersson avslutar sin anställning med omedelbar verkan.Från och med idag, fredag den 22 september 2017, kommer Håkan Pettersson avsluta sin anställning på Railcare med omedelbar verkan. Lisa Borgs kommer bli tillförordnad CFO till dess Mikael Forsfjäll börjar på Railcare den 13 oktober 2017. ”Vi har valt att
 • 2017-08-24 08:00 CEST Regulatorisk
  Tufft i Storbritannien under kvartalet Tunga investeringar för framtidenAndra kvartalet 2017, april – juni 2017 Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 58 280 KSEK (76 611 KSEK). Periodens resultat uppgick till -8 033 KSEK (-1 KSEK). Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,83 SEK (-0,00 SEK). Sex månader, januari – juni 2017 Nettoomsättningen minskade
 • 2017-08-23 10:33 CEST
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), org. nr. 556730-7813 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017, kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 september 2017, och
 • 2017-07-24 08:00 CEST
  Railcare Group AB meddelar att de nu har gjort klart med Mikael Forsfjäll som ny CFO efter avgående Håkan Pettersson.Railcare Group AB har rekryterat Mikael Forsfjäll till ny CFO och medlem i koncernledningen. Mikael kommer senast från Metso Sweden AB och har de senaste fyra åren arbetat med controlling/ekonomistyrning samt boksluts- och prognosarbete, enligt det
 • 2017-06-29 08:00 CEST
  Railcare Group AB meddelar förändringar i ledningen. Bolaget har rekryterat en Investor Relations-ansvarig och kommunikatör med erfarenhet från Nasdaq, och meddelar samtidigt att nuvarande CFO Håkan Pettersson väljer att fortsätta sin karriär utanför bolaget.Sofie Dåversjö kommer med början den 31 juli att tillträda som Investor Relations och Kommunikatör hos Railcare Group AB. Sofie är Civilekonom
 • 2017-06-20 08:00 CEST
  Railcare har fått en order på en maskin med operatörer för maskintjänster i Norge under andra halvåret.Railcare har fått order på uthyrning av en Railvac inklusive operatörer, för maskintjänster i Norge. Arbetena består av ballastbyten och kabelhantering och projektet startar i juli och pågår fram till vintern. Den första månaden är det arbeten i Narvik
 • 2017-06-12 08:16 CEST
  Inom sin entreprenad- och transportverksamhet har Railcare nu fått in order för 47 MSEK inför sommaren och hösten.Orderböckerna fylls nu på ordentligt för våra entreprenad- och transporttjänster inför sommarens och höstens spårbyten runt om i Sverige. Till etapp 3 i spårbytet Boden – Bastuträsk ska vi ha fem lok med förare, med start i mitten
 • 2017-05-30 08:00 CEST
  Railcare har fått en order i Finland, en helt ny marknad för företaget. Det är Finnish Transport Agency, motsvarigheten till det svenska Trafikverket, som har beställt ballastbyten i 25 växlar i Tammerfors.Railcares del i entreprenaden är att med sin Railvac ta bort ballasten i växlarna. Utförandeperioden är under september och oktober 2017, och ordervärdet är
 • 2017-05-04 08:00 CEST Regulatorisk
  Bra start på året med bland annat en maskinorder23 kvartal i rad med svarta siffrorHistoriskt stark kassa  Kvartalet i korthet (3 månader) Nettoomsättning för perioden uppgick till 74,6 (86,7) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,3 (14,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,9 (10,5) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,80
 • 2017-04-26 14:36 CEST Regulatorisk
  Idag, den 26 april 2017, hölls årsstämma i Railcare Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Fastställande av resultatdisposition Stämman beslutade dels att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dels att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med
 • 2017-04-25 11:56 CEST
  Förutsatt godkännande på årsstämman den 26 april, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 27 april, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 26 april.   Utdelningens storlek är 3,30 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 28 april. Information om aktien: Kortnamn: RAIL ISIN-kod: SE0002105601 Orderbok ID: 43037 Utdelning:
 • 2017-04-18 14:58 CEST
  Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group AB, föreslås som ytterligare ledamot till styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare”). Med sin kompetens och erfarenhet från Vitec Software Group AB:s resa från AktieTorget till Nasdaq Stockholm kommer Lars Stenlund att vara en stor tillgång i styrelsearbetet. Stenlund är oberoende till Railcare och större aktieägare.Railcare meddelar idag,
 • 2017-04-05 11:19 CEST Regulatorisk
  Se årsredovisning i bifogad PDF.
 • 2017-03-24 11:38 CET Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, och anmäla sig till
 • 2017-03-23 08:00 CET Regulatorisk
  Railcare har fått en ny stororder för leverans under 2017.Railcares samarbetspartner i Norge, NJD Railvac AS, ser stora underhållsbehov på den norska järnvägen och har därför lagt en maskinorder på en komplett Railvac 16000. Ordervärdet är ca 20 MSEK. Maskinen kommer att byggas i våra nya verkstadslokaler i Skelleftehamn, och beräknas vara färdig för leverans
 • 2017-03-06 11:36 CET
  Grundarfamiljen Dahlqvist minskar sitt ägandeRailcare Group AB (publ) har informerats om att Frejville Management Ltd, som ägs av grundarfamiljen Dahlqvist, har sålt 138 000 aktier den 1 mars 2017. Försäljningen medför att familjens ägande numera understiger 10 %. Idag äger familjen 400 431 aktier vilket motsvarar 9,13 % av utestående aktier och röster i Railcare Group AB
 • 2017-03-02 08:17 CET Regulatorisk
  Styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare” eller ”Bolaget”) har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan i oktober 2007 på AktieTorget och ambitionen är att ett listbyte ska ske under 2017.En notering på Nasdaq Stockholm skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och öka
 • 2017-02-23 08:00 CET Regulatorisk
  Railcare – en stark 25-åring · Tillväxt på 22 % med bra lönsamhet · Tidig start för transport 2017Kvartalet i korthet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 81,6 (78,1) MSEK Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 5,3 (2,6) MSEK Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,0 (0,3) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,68 (0,07)