RAIL 23,10 SEK (-4,94%)

Railcare Group

Innovativa lösningar för järnvägsbranschen med fokus på marknaderna i Norden och Storbritannien.

Bokslutskommuniké 2019

Railcare Group publicerade delårsrapporten för januari-december 2019 den 20 februari 2020 klockan 07:30.

Aktien

RAIL 23,10 SEK (-4,94%)

Vill du vara med och göra sådant som inte andra gör samt vara med att utveckla nya och smarta lösningar?

Railcare erbjuder maskiner till världens järnvägsunderhållare

Railcare Machine – Innovativa lösningar för den globala järnvägsindustrin.