18.10.2017 10:30 CEST

Valberedning inför Railcare Group AB:s årsstämma 2018

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, Per-Martin Holmgren samt Kjell Lindskog. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter
i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2018.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se.

Railcares årsstämma för 2018 kommer äga rum den 25 april 2018 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.

För ytterligare information kontakta:
Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt