22.09.2017 11:51 CEST

Uppdaterad ledningsförändring på grund av aktieförsäljning i Railcare Group AB

Railcare Group AB meddelar att avgående CFO Håkan Pettersson avslutar sin anställning med omedelbar verkan.

Från och med idag, fredag den 22 september 2017, kommer Håkan Pettersson avsluta sin anställning på Railcare med omedelbar verkan. Lisa Borgs kommer bli tillförordnad CFO till dess Mikael Forsfjäll börjar på Railcare den 13 oktober 2017.

”Vi har valt att avsluta Håkan Petterssons anställning med omedelbar verkan på grund av hans senaste veckors aktieförsäljningar som har påverkat bolaget negativt. Aktieförsäljningarna har inte gått emot svensk lag, men Railcare stödjer inte dessa försäljningar då de har gått emot interna rekommendationer”, säger Daniel Öholm, VD på Railcare Group AB.

Kontakt