Valberedning

Railcare Group AB:s valberedning inför årsstämman 2024 Anders Westermark, styrelsens ordförande, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Jonas Holmqvist, utsedd av Nornan Invest AB. Valberedningen har utsett Lina Ådin till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 39,4 procent (30 september 2023) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen vid behov lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2025.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@railcare.se. Railcares årsstämma för 2024 kommer äga rum den 8 maj 2024 på Railcares huvudkontor i Skelleftehamn.