Pressmeddelanden

 • 2014-11-06 07:16 CET
  Hög produktion och fortsatta affärer ger ett starkt resultat – Nettoomsättning för perioden uppgick till 230,8 (129,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 41,9 (11,4) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,0 (9,7) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 7,77 (2,22) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 23,4
 • 2014-08-28 06:15 CEST
  Starkt första halvår med positiv utveckling och expansion – Nettoomsättning för perioden uppgick till 132,7 (79,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 19,4 (5,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,1 (4,9) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,44 (1,11) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 19,1
 • 2014-05-08 06:03 CEST
  Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,8 (0,5) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,0 (-0,9) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,61 (-0,20) SEK – Eget kapital per aktie
 • 2014-02-27 08:24 CET
  Det bästa året någonsin och 2014 blir ett mycket intressant år. Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd PDF-fil.