12.12.2017 08:15 CET

Anders Antonsson utsedd till IR-rådgivare i Railcare Group AB

Anders Antonsson har utsetts till IR-rådgivare i Railcare Group AB och medlem i koncernledningen för Railcare Group AB.

Anders har mer än 20 års erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från främst börsnoterade bolag och större organisationer. Anders har bland annat medverkat i börsnoteringarna av Nordic Waterproofing Holding A/S och Serneke Group AB.

”Vi ser fram emot samarbetet med Anders som vår IR-rådgivare och att han kan bidra i koncernledningen inom de frågor som vi kommer ställas inför i samband med vårt planerade listbyte från AktieTorget till Nasdaq Stockholm. Till detta kommer att Anders innehar erfarenhet inom andra branscher som är viktig för vår verksamhet, till exempel gruvindustrin”, säger Daniel Öholm, VD och koncernchef för Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD och koncernchef

Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 08:15 CET.

Dokument

Kontakt