Pressmeddelanden

 • 2016-11-10 08:00 CET Regulatorisk
  Ett starkt kvartal och vi tar sikte på framtiden Rekordkvartal i volym och resultat Stora satsningar på järnvägsunderhåll i Sverige (se tabell i bifogad pdf)Kvartalet i korthet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 108,2 (81,0) MSEK Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 28,3 (12,6) MSEK Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 20,7 (9,0) MSEK Resultat per aktie
 • 2016-08-25 08:00 CEST Regulatorisk
  Full gas för fortsatt tillväxt och lönsamhet Nettoomsättning för perioden uppgick till 163,4 (131,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 15,7 (16,5) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,3 (10,1) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,34 (2,31) SEK Eget kapital per aktie uppgick till 25,6 (24,0) SEK Soliditeten uppgick till 28,2
 • 2016-06-30 09:00 CEST
  Railcare Group AB (publ) har informerats om att aktieägaren Ulf Marklund via sitt bolag Fuerson Management Limited har sålt 160 000 aktier den 30 juni 2016 till Treac AB. Ulf Marklund (Fuerson Management Limited) äger efter försäljningen 310 281 aktier i Railcare Group AB, vilket motsvarar 7,08 % av kapitalet och 7,08 % av rösterna.
 • 2016-06-30 08:00 CEST
  Det Skellefteåbaserade företaget Treac AB, som till två tredjedelar ägs av Transforma företag AB och till en tredjedel av Norra Västerbotten fastighets AB, har idag köpt 440 000 aktier av grundarfamiljerna Dahlqvist och Marklund. Familjerna säljer 220 000 aktier vardera. Detta innebär ett långsiktigt ägande från Treac och att ägarfamiljerna har kvar ca 23 % i Railcare.
 • 2016-06-17 08:00 CEST
  Railcare har fått stora order av Strukton Rail att, som underentreprenör både inom entreprenad och transport, vara med i sommarens två spårbyten i Norrland på sträckorna Bastuträsk – Träskholm och Koler – Älvsbyn. Uppdragen på entreprenad är att sänka kabel och stolpstag efter järnvägen inför Struktons spårupprustning. I projektet skall vi även byta ballast i
 • 2016-06-07 08:00 CEST
  Railcare ser en stor tillväxtpotential i Storbritannien så vi kan nu med stor glädje presentera Pete Erwin som senior advisor till Railcare Sweden Ltd. Pete kommer vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års utveckling i Storbritannien. Pete har en lång och gedigen erfarenhet från järnvägsindustrin i Storbritannien samt många internationella uppdrag.
 • 2016-05-09 08:00 CEST Regulatorisk
  · Nettoomsättning för perioden uppgick till 87,3 (68,8) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 14,5 (11,1) MSEK ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,5 (7,8) MSEK ·  Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,39 (1,79) SEK ·  Eget kapital per aktie uppgick till 28,5 (26,5) SEK · Soliditeten uppgick till 30,4 (32,0)
 • 2016-04-21 14:01 CEST
  Till ny styrelseordförande valdes idag, på årsstämman, Catharina Elmsäter-Svärd. Catharina har 35 års erfarenhet från politiken bland annat som riksdagsledamot och infrastrukturminister. Idag bedriver hon ett eget bolag samt har ett antal styrelseuppdrag. Till ny styrelseledamot valdes Anna Weiner Jiffer. Anna har tidigare varit VD för Ellen AB men har från 2008 varit på IKEA
 • 2016-04-21 13:12 CEST Regulatorisk
  Idag, den 21 april 2016, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalans­räkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Vidare beslutade stämman att disponera
 • 2016-04-15 13:10 CEST
  Förutsatt godkännande på årsstämman 21 april 2016 handlas aktien Railcare Group AB exklusive rätt till utdelning den 22 april 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 21 april 2016. Utdelning storlek är 3,00 SEK per aktie. Avstämningsdag är den 25 april 2016 Information om aktien: Kortnamn: RAIL ISIN-kod: SE0002105601 Orderboks-ID: 43037 Utdelning:
 • 2016-03-31 09:18 CEST Regulatorisk
  (Se årsredovisning som bifogad pdf-fil) För ytterligare information kontakta:Daniel Öholm, VDRailcare Group AB070-528 01 83daniel.oholm@railcare.se Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering ochspecialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling avkostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har
 • 2016-03-22 08:00 CET Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 11.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2016, och anmäla sig till bolaget
 • 2016-03-14 08:00 CET
  En omfördelning av ägandet har skett inom familjen Marklund med 200 000 aktier. För ytterligare information kontakta: Daniel Öholm, VD Railcare Group AB 070-528 01 83 daniel.oholm@railcare.se
 • 2016-02-25 08:00 CET Regulatorisk
  Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 25,0 (52,1) MSEK Årets resultat efter skatt uppgick till 19,5 (40,4) MSEK Vinst per aktie efter skatt uppgick till 4,44 (9,23) SEK Rörelsemarginalen uppgick till 10,7 (18,5) procent Eget kapital per aktie uppgick till 26,20 (24,71) SEK Soliditeten uppgick till 28,8
 • 2016-02-10 08:00 CET
  Catharina Elmsäter-Svärd kommer framöver vara oss behjälplig med rådgivning som senior advisor. Det är mycket glädjande, säger Daniel Öholm VD Railcare Group AB. Catharina har som tidigare infrastrukturminister ett mycket stort kontaktnät både i Sverige och internationellt, vilket gör att hon blir till mycket stor hjälp för oss och för våra framtidsplaner. Catharina kommer med
 • 2016-02-01 08:00 CET
  Under hösten 2015 har vi designat och byggt en maskindel för att utveckla den Tubevac som idag arbetar i Londons tunnelbana. Maskinenheten levereras till kunden Tubelines i början av februari och samtidigt får vi över en järnvägsvagn att bygga maskinenhet nr 2 för samma ändamål som den första. Produktion av maskinenhet nr 2 kommer att
 • 2016-01-12 08:00 CET
  I Storbritannien är vi nu igång och kör med våra 5 Railvac-maskiner. Spårarbetena kom igång på juldagen och nu rullar det enligt ordinarie produktionsplanering, vilket innebär att 4 maskiner är i drift och maskin nummer 5 är backup. Efter ett intensivt arbete under november och december med observationer och påpekanden från Network Rails revision så