Vår företagskultur är ”eljest”

Railcare är sprunget ur ett familjeföretag och vi vågar påstå att vår företagskultur och våra värderingar är oerhört starka. Kulturen sitter i varje medarbetare, i varje idé och varje leverans. Vår företagskultur är ”eljest”. Med en platt organisation bibehåller vi en familjär känsla. Alla kommer närmre varandra vilket gör att vi kan ta snabbare och bättre beslut. Detta gör det även enklare att agera utifrån våra värderingar:

Säkerhet – Inom Railcare arbetar vi säkert eller inte alls. Det är vår stolta devis och gäller från att bilen eller cykeln tas till jobbet, till att följa järnvägsbranschens rigorösa säkerhetsrutiner.

Skapa värde – Vi ska skapa värden för kunder, leverantörer, kollegor och bolaget som helhet. Genom att ta ansvar och hålla vad vi lovat skapas goda resultat för våra intressenter.

Utveckling – Som medarbetare på Railcare ska man kontinuerligt utveckla både sin egen och andras kompetens. Nyfikenhet på en bättre lösning driver oss hela tiden framåt.

Respekt – Ärlighet, ödmjukhet och sunt förnuft är viktiga egenskaper för att ta vår kultur framåt. Vi behandlar alla människor med respekt.

Vår uppförandekod

Railcares Uppförandekod är baserad på våra värderingar som utgör grundstommen för koncernen. Vår Uppförandekod är en vägledning som beskriver hur våra medarbetare, leverantörer, konsulter och andra intressenter förväntas arbeta och agera utifrån ett helhetsperspektiv där etik, miljö, människan och bolagets framtid står i fokus.