18.04.2017 14:58 CEST

Justerat förslag till styrelse i Railcare Group AB

Lars Stenlund, VD för Vitec Software Group AB, föreslås som ytterligare ledamot till styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare”). Med sin kompetens och erfarenhet från Vitec Software Group AB:s resa från AktieTorget till Nasdaq Stockholm kommer Lars Stenlund att vara en stor tillgång i styrelsearbetet. Stenlund är oberoende till Railcare och större aktieägare.

Railcare meddelar idag, den 18 april 2017, att valberedningen föreslår, genom justering av föregående förslag i kallelse till årsstämma, att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter istället för tidigare förslag om fem (5) stycken styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Catharina Elmsäter-Svärd, Ulf Marklund, Jan Nygren och Anna Weiner Jiffer omväljs som styrelseledamöter samt att Lars Stenlund och Adam Ådin nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Catharina Elmsäter-Svärd.

Presentation av styrelseledamöter som är föreslagna för nyval

Lars Stenlund, född 1958, är VD för Vitec Software Group AB (”Vitec”) som är noterat på Nasdaq OMX Nordic Mid Cap. Stenlund har i rollen som VD för Vitec genomfört drygt 30 företagsförvärv och Vitec är idag ett programvaruföretag med sju vertikala programvarunischer – fastighet, energi, auto, mäklare, bank & försäkring, hälsa och miljö. Stenlund är oberoende till Railcare och större aktieägare samt sitter även som styrelseledamot i Algoryx AB, C4 Contexture AB och Umeå universitet. Stenlund är Fil.dr. i experimentell fysik.

Adam Ådin, född 1980, är koncernchef för Treac AB. Treac AB är en av huvudägarna i Railcare. Ådin är civilekonom och har tidigare arbetat som revisor i ägarledda bolag vid PwC i Stockholm, som företagsrådgivare vid SEB och som ekonomichef vid ventilationsbolaget Indoor Energy Services Sweden AB. Ådin bedöms inte vara oberoende till Railcare eller större aktieägare.

Fullständig presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer som senast att finnas tillgänglig på Railcares årsstämma, vilken äger rum den 26 april 2017 kl. 11.00 på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Kontakt