25.09.2017 17:12 CEST

Marknadsmeddelande 236/17 – Information om split och ny ISIN-kod i Railcare Group AB

Sista dag för handel i Railcare Group AB:s aktier före split med villkoren 5:1 är den 4 oktober, 2017 och första dag för handel efter split är den 5 oktober, 2017.

Med hänvisning till Railcare Group AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls idag 25 september, 2017, bolaget kommer genomföra en split. Aktierna kommer handlas med ny ISIN-kod med effekt 5 oktober, 2017. Orderboks-ID kommer inte ändras. 

Information om split:
Kortnamn: RAIL
Villkor: 5 nya aktier för 1 gammal aktie (5:1)
Nuvarande ISIN-kod: SE0002105601
Sista handelsdag med gammal ISIN-kod: 4 oktober, 2017
Första handelsdag med ny ISIN-kod: 5 oktober, 2017
Ny ISIN-kod: SE0010441139
Oförändrat orderboks ID: 43037
Antal aktier efter split: 21 901 945 (4 380 389)
Nytt kvotvärde: 0,41 SEK (2,05) SEK

Stockholm den 25 september, 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Kontakt