Pressmeddelanden

 • 2019-11-27 07:30 CET Regulatorisk
  Railcare Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva elbolaget Elpro i Skellefteå AB och den totala köpeskillingen är 4,1 MSEK. Affären finansieras med egna medel och träder i kraft den 3 februari 2020.Elpro i Skellefteå AB har lång erfarenhet av konstruktion, programmering och montage. Bolaget har i nuläget en årsomsättning om cirka 9
 • 2019-11-07 07:30 CET Regulatorisk
  Starkt resultat och fortsatt hög omsättningstillväxt under tredje kvartaletTredje kvartalet1 Koncernens nettoomsättning ökade med 62,1 procent till 101,0 MSEK (62,3). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 21,4 MSEK till 16,8 MSEK (-4,6). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,50 SEK (-0,21). Årets nio första månader1 Koncernens nettoomsättning ökade med 44,7 procent till 277,1 MSEK (191,5). Rörelseresultatet
 • 2019-10-17 13:00 CEST
  I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Railcare Group AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2020. Valberedningen utgörs av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastigheters AB, Per-Martin Holmgren, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund & Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar
 • 2019-08-23 07:30 CEST Regulatorisk
  Stark omsättningstillväxt under andra kvartaletAndra kvartalet[1]  Koncernens nettoomsättning ökade med 45,4 procent till 91,2 MSEK (62,7).  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 4,5 MSEK till 3,4 MSEK (-1,0).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (-0,01). Årets sex första månader[1]  Koncernens nettoomsättning ökade med 36,3 procent till 176,1 MSEK (129,2).  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 9,8
 • 2019-05-08 15:30 CEST Regulatorisk
  Idag, den 8 maj 2019, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att årets resultat, totalt 525 156 kronor, balanseras i ny räkning samt
 • 2019-05-07 07:30 CEST Regulatorisk
  Positiv start på 2019Första kvartalet[1]  Koncernens nettoomsättning ökade med 27,7 procent till 84,9 MSEK (66,5).  Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 5,4 MSEK till 10,4 MSEK (5,0).  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,31 SEK (0,13). Väsentliga händelser under första kvartalet  Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs-entreprenadbolaget
 • 2019-04-10 14:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, tel. vx: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information kontakta: Daniel Öholm, CEO Telefon: 070-528 01 83 E-post: daniel.oholm@railcare.se Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig Telefon: 072-528
 • 2019-04-01 13:30 CEST
  Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har förlängt nuvarande ramavtal med Railcare och förlängningen gäller från 1 april 2019 till den 31 mars 2020. Samtliga Network Rails avdelningar och dess åtta geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan
 • 2019-03-15 08:30 CET
  Railcare Group AB (publ):s valberedning föreslår årsstämman omval av nuvarande styrelseledamöterna Catharina Elmsäter-Svärd, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Ulf Marklund, Anna Weiner Jiffer, Adam Ådin, Anders Westermark samt nyval av Björn Östlund. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika
 • 2019-02-21 07:30 CET Regulatorisk
  Ökad efterfrågan från nyckelkunder under årets fjärde kvartal. Helåret svagare än förväntat.Fjärde kvartalet   Koncernens nettoomsättning minskade med 9,4 procent till 78,7 MSEK (86,9). Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5,2 MSEK till 2,2 MSEK (7,4). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 SEK (0,20). Helår 2018, januari–december 2018 Koncernens nettoomsättning minskade med 7,7 procent till
 • 2019-02-18 08:30 CET
  Järnvägsspecialisten Railcare planerar att tillverka en utsläppsfri batteridriven MPV, Multi Purpose Vehicle, som är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik, manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Railcare har samarbetat med
 • 2019-02-07 09:50 CET
  Railcare har tecknat ett ramavtal med Trafikverket avseende spårarbeten i hela Sverige. Avtalsperioden är på två år med option om förlängning på ytterligare två år. Ramavtalet är strategiskt viktigt för Railcare då bolaget kan optimera användningen av sina Railvac-maskiner genom planerade uppdrag för kund under en längre period. Ramavtalet innefattar utförande av förarbeten inför kommande
 • 2019-01-18 16:45 CET
  Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs­entreprenadbolaget Infranord. Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK och ordern består totalt av fem vagnar som är designade i samarbete med Infranord. ”Vi är glada över detta samarbete med Infranord då de ger oss förtroendet att bygga generator­vagnar som uppfyller Infranords