Pressmeddelanden

  • 2010-08-26 08:27 CEST
    Mycket stark avslutning på första halvåret med fortsatt högt tempo. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 76,6 (77,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,1 (-1,6) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-1,9) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 (-0,47) SEK – Eget kapital per aktie uppgick
  • 2010-05-11 10:39 CEST
    Railcare spår ett stabilt högtryck inför sommaren. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 34,2 (28,4 MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -2,7 (-1,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 (-1,4) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,63 (-0,36) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 12,8 (12,4)