Pressmeddelanden

 • 2012-11-01 05:48 CET
  Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt – Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4 (-12,2) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-11,8) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 (-2,95) SEK – Eget kapital per
 • 2012-08-22 05:55 CEST
  Vi håller tempot uppe, RA7 är godkänd och ramavtal är tecknat med Network Rail i Storbritannien –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 95,3 (69,4) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,6 (-16,5) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-13,8) MSEK –  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,29 (-3,47) SEK
 • 2012-05-10 12:11 CEST
  Det bästa första kvartalet sedan 90-talet – Nettoomsättning för perioden uppgick till 43,3 (29,6) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,3 (-8,1) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 (-6,5) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 (-1,64) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 11,6 (12,3) SEK
 • 2012-03-20 11:06 CET
 • 2012-02-29 08:00 CET
  Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd pdf-fil.