För leverantörer

Uppförandekod

Railcares Uppförandekod är baserad på våra värderingar som utgör grundstommen för koncernen. Vår Uppförandekod är en vägledning som beskriver hur våra medarbetare, leverantörer, konsulter och andra intressenter förväntas arbeta och agera utifrån ett helhetsperspektiv där etik, miljö, människan och bolagets framtid står i fokus.

Fakturering

Formkrav för fakturering

Utöver Skatteverkets krav på en faktura har Railcare egna krav som måste vara uppfyllda för att fakturan ska kunna hanteras och betalas i vårt system. Om fakturan inte är korrekt utställd returneras den för korrigering/komplettering och i sådant fall godtas inga betalningspåminnelser eller dröjsmålsräntor.

 1. Fakturan måste ställas till rätt juridisk enhet.
 2. Utförlig beskrivning av vara/tjänst.
 3. För- och efternamn på referensperson måste framgå på fakturan efter ledtext ”Er referens”.
 4. Korrekt momssats (”omvänd betalningsskyldighet” vid byggtjänst)
 5. Betalningsvillkor 30 dagar.
 6. Ingen faktureringsavgift.
 7. Alla fakturor till de svenska bolagen adresseras till: Box 34, 932 21 Skelleftehamn.


Följande bolag ingår i Railcare Group-koncernen

BolagOrganisationsnummerGLNFaktura-email
Railcare Group AB556730-78137365567307812faktura.group@railcare.se
Railcare AB556600-25147365566002510faktura@railcare.se
Railcare Resources AB556980-85867365569808584faktura.resources@railcare.se
Railcare Lining AB556873-48177365568734815faktura.lining@railcare.se
Railcare T AB556904-66747365569046672faktura.t@railcare.se
Railcare Machine AB556502-39257365565023929faktura.machine@railcare.se
Railcare Lokverkstad AB559211-54057365592115406faktura.lokverkstad@railcare.se
Railcare Sweden Ltd.  invoice.uk@railcare.se
Railcare Danmark AS  mk@kallermann.dk
Elpro i Skellefteå AB556801-52747365568015273faktura@el-pro.se

 

Så skickar du fakturor till Railcare

Vi på Railcare vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare, smidigare och snabbare alternativ att hantera fakturor på och det värnar om miljön. Fakturor kan också skickas via vanlig postgång till angiven box-adress, men för att minimera olika risker ser vi helst att ni använder något av följande alternativ:

E-faktura via fil

Är ni en återkommande leverantör till oss och har ett anpassat affärssystem för elektronisk fakturering? Då är EDI-fakturering förmodligen bästa lösningen. GLN (Global Localisation Number) till våra respektive bolag hittar ni i tabellen ovan. Vår EDI-operatör är Scancloud.

PDF-faktura via mail

Om ni kan ställa ut fakturor i PDF-format mailas dessa enligt adresserna ovan.
Att tänka på då är att:

 1. En PDF-fil ska innehålla hela fakturan inklusive bilagor.
 2. Flera PDF-filer kan bifogas i samma e-mail så länge det ligger en hel faktura i varje fil.
 3. PDF:en bör helst inte bestå av en skannad pappersfaktura då bildkvalitén kan bli för dålig för vår automatiska tolkningstjänst och risken för felkällor ökar väsentligt.
 4. Observera att detta är en automatisk tjänst så eventuella meddelanden som skickas i e-mailet kommer inte att bli lästa.

Extra vid fakturering av byggtjänster

Railcare AB samt Railcare Lining AB tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4 mervärdesskattelagen, omvänd betalningsskyldighet vid köp av byggtjänster, varför utgående moms inte ska debiteras vid tillfällen då faktureringen rör byggtjänster. (Läs mer om vilka tjänster som klassas som byggtjänst på här).

Vid fakturering av byggtjänster krävs följande extra uppgifter på fakturan:

 1. Köparens (vårt) momsregistreringsnummer.
 2. Uppgift om att omvänd betalningsskyldighet för moms gäller.

Vis frågor e-maila info@railcare.se eller ring 0910-43 88 00.