Pressmeddelanden

 • 2013-11-07 08:45 CET
 • 2013-11-07 08:40 CET
  Tre st nya snömaskiner och expansion i Storbritannien – Nettoomsättning för perioden uppgick till 129,1 (135,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,0 (4,4) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,3 (-0,4) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,13 (-0,09) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till 14,2
 • 2013-08-22 11:37 CEST
  Mer tid och energi för fokus på kärnverksamheten Nettoomsättning för perioden uppgick till 79,0 (95,3) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,3 (1,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,9 (-1,3) MSEK Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,11 (-0,29) SEK Eget kapital per aktie uppgick till 13,2 (11,3) SEK Soliditeten uppgick till
 • 2013-05-02 08:00 CEST
  Kraftfull vinter i södra Sverige, på gott och ont – Nettoomsättning för perioden uppgick till 31,8 (43,3) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,4 (1,3) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,0 (0,1) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 (0,01) SEK – Eget kapital per aktie uppgick till
 • 2013-02-28 08:45 CET
  2011-2012 la vi grunden för en bättre framtid med start 2013. Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd pdf-fil.