23.11.2017 08:15 CET Regulatorisk

Railcare får förlängning av underhållskontrakt värt 26 MSEK

Trafikverket utlöser optionsår 1 på ett av snökontrakten som Railcare har med Trafikverket. Ordervärdet på optionen är 26 MSEK och fördelat mellan 20181101–20190502.

Snökontraktet gäller de maskiner som är anpassade för en effektiv och säker borttagning av snö på strategiska platser inom Sverige.

”Jag är stolt att vi återigen kan visa vår styrka inom denna del av branschen och förlängningen av underhållskontraktet gällande våra snömaskiner visar att vår innovationskraft är viktig för branschen och för Sverige. Det visar att vi har satsat rätt på vår innovativa strategi för snömaskinerna dvs. att kunna smälta eller ta bort snön på en gång och inte förflytta snön flera gånger”, säger Daniel Öholm, VD på Railcare Group AB.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD och koncernchef
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08:15 CET.


Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sju dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är omkring 350 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt