Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30–40 procent av koncernens vinst efter skatt, upp till bolagets soliditetskrav om 25 procent efter lämnad utdelning.