Utdelning

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30–40 procent av koncernens vinst efter skatt, med en bibehållen soliditet om minst 25 procent efter lämnad utdelning.