02.03.2017 08:17 CET Regulatorisk

Railcare Group AB planerar listbyte till Nasdaq Stockholm

Styrelsen i Railcare Group AB (”Railcare” eller ”Bolaget”) har för avsikt att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets aktie handlas sedan i oktober 2007 på AktieTorget och ambitionen är att ett listbyte ska ske under 2017.

En notering på Nasdaq Stockholm skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och öka möjligheterna för institutionella investerare att investera i Railcare. Ett listbyte är också ytterligare en kvalitetsstämpel för Railcare vad gäller Bolagets informationsspridning och verksamhet.

Railcare har anlitat Remium Nordic AB som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Railcare Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 08.00 CET.


Kontakt