Pressmeddelanden

 • 2015-12-09 16:13 CET
  Under november har vi haft omfattande tekniska och administrativa revisioner från Network Rail gällande vårt engelska dotterbolag Railcare Sweden Ltd:s rutiner och våra maskiner i Storbritannien. Revisionerna har resulterat i ett antal revisionsobservationer som vi nu jobbar febrilt med att åtgärda. Fram till dess att alla revisionsobservationer är åtgärdade har vi fått stillestånd för våra
 • 2015-11-05 08:00 CET Regulatorisk
  · Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,2 (230,8) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 29,1 (41,9) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 19,1 (34,0) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,37 (7,77) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 26,2 (23,4) SEK · Soliditeten uppgick till 30,3 (28,5)
 • 2015-10-15 10:38 CEST
  Efter anbud och upphandling är ett kontrakt tecknat med Trafikverket för att utföra renovering och infordring av trummor och ledningar för väganläggning. Avtalet gäller för områdena Örebro-, Västmanlands-, Östergötlands-, Uppsala-, och Södermanlands län. Entreprenaden gäller för 2015, 2016 samt med option för 2017. Prognostiserad volym ca 25 miljoner SEK. För ett drygt år sedan började
 • 2015-09-10 08:00 CEST
  Sedan årsskiftet har vi gjort en storsatsning på export av maskiner, som resultat har Railcare Export AB nu fått sin första order. Ordern kommer från London Underground och innebär att en tidigare levererad Tubevac från 2005 kommer att byggas om med ytterligare en kompletterande enhet som gör att totala lastkapaciteten kommer att utökas. Ordervärde ca
 • 2015-08-27 08:00 CEST
  Äntligen full fart · Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 (3,44) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 24,0 (19,1) SEK · Soliditeten uppgick
 • 2015-08-27 08:00 CEST Regulatorisk
  Äntligen full fart · Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK · Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK · Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 (3,44) SEK · Eget kapital per aktie uppgick till 24,0 (19,1) SEK · Soliditeten uppgick
 • 2015-02-26 13:26 CET
  Nu har vi hittat rätt kurs för framtiden. Läs fullständig bokslutskommuniké i bilagd PDF-fil.