Railcares samarbetspartner i Norge, NJD Railvac AS, ser stora underhållsbehov på den norska järnvägen och har därför lagt en maskinorder på en komplett Railvac 16000. Ordervärdet är ca 20 MSEK.

Maskinen kommer att byggas i våra nya verkstadslokaler i Skelleftehamn, och beräknas vara färdig för leverans under det fjärde kvartalet 2017.