Pressmeddelanden

 • 2024-05-16 08:30 CEST
  Railcare utför på uppdrag av Trafikverket ett större projekt på sträckorna Västerås-Ålsäng och Kolbäck-Eskilstuna. Inom projektet ska ballastbyte genomföras på totalt 24 broar och 18 växlar, där Railcare utför arbetet med sina egenutvecklade maskiner och engagerad personal. – Tack vare ramavtalet har vi kunnat ta in Railcare tidigt i planeringen. På så sätt kan de
 • 2024-05-08 13:40 CEST Regulatorisk
  Idag, den 8 maj 2024, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkningarStämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.ResultatdispositionStämman beslutade att disponera över bolagets resultat för räkenskapsåret 2023 enligt
 • 2024-05-07 07:30 CEST Regulatorisk
  Vädermässiga utmaningar påverkar resultatet FÖRSTA KVARTALET· Koncernens nettoomsättning ökade med 16,6 procent till 129,4 MSEK (111,0).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,8 MSEK (13,1).· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK (0,36). VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET· Railcare höjer sina finansiella mål för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att
 • 2024-04-15 09:00 CEST Regulatorisk
  Railcare Group AB:s årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se. Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, telefon växel: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se. För ytterligare information kontakta:Mattias Remahl, vd och koncernchefTelefon: 070-271 33 46E-post: mattias.remahl@railcare.seLisa Borgs, ekonomichef och IR-ansvarigTelefon: 070-622 50 01E-post: lisa.borgs@railcare.se Om
 • 2024-04-04 13:00 CEST Regulatorisk
  Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10:15. ANMÄLAN OM DELTAGANDEAktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
 • 2024-03-20 10:00 CET
  Railcare har börjat med testkörning av nästa generations batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen. De senaste veckorna har Railcare haft besök av ABB Traction Schweiz för den första testkörningsfasen av den vidareutvecklade MPV:n (Multi Purpose Vehichle). En maskin med både arbets- och laddningskapacitet via kontaktledningssystemet. – I den här fasen har vi gjort ett antal tester som har
 • 2024-02-15 07:31 CET
  Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om att höja de finansiella målen för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att uppnå en omsättning på 1 000 MSEK kronor samt en rörelsemarginal på 13 procent. De nya målen innebär en förändring från tidigare mål som var 800 miljoner kronor i omsättning,
 • 2024-02-15 07:30 CET Regulatorisk
  Ökad nettoomsättning och rörelseresultat Fjärde kvartalet· Koncernens nettoomsättning ökade med 16,6 procent till 149,3 MSEK (128,0).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 13,2 MSEK (6,7).· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,14).Helår 2023, januari-december· Koncernens nettoomsättning ökade med 13,5 procent till 564,2 MSEK (497,0).· Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 67,9 MSEK (52,4).· Resultat