Affärsidé, strategi och mål

Vision

Railcare ska utvecklas med nöjda kunder, god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

Affärsidé

Railcare ska i nära samarbete med sina kunder utveckla innovativa och hållbara tjänster, produkter och metoder inom järnvägssektorns olika faser. Railcare ska kännetecknas av säkerhetskultur, kompetent personal, hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Strategi

  • Fokus på medarbetarna som är vår absolut viktigaste resurs
  • Utföra effektiva entreprenadarbeten som bidrar till en mer hållbar järnväg
  • Tillhandahålla leveranssäkra och hållbara transporter på järnvägen
  • Driva utvecklingen mot en mer hållbar järnväg
  • Leva vår kultur som entreprenörsföretag

Mål

  • Omsättning 1 000 MSEK 
  • EBIT 13%

Railcares ambition är att nå dessa mål i slutet av 2027.

Målsättningen är att ha en positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som ett nischat innovationsföretag. Railcare ska vara ett energirikt och lönsamt företag för dess aktieägare. Alla som på något sätt interagerar med vår verksamhet; medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners, ska dela vår grundsyn om alla människors lika värde, besitta hög etik och moral samt förebygga och minska negativ miljöpåverkan. Vi ska minska de fossila utsläppen med 40 procent till år 2025. När vi bygger framtidens Railcare är människorna vår främsta resurs, liksom de innovationer som driver oss framåt.

Utdelning

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30–40 procent av koncernens vinst efter skatt, med en bibehållen soliditet om minst 25 procent efter lämnad utdelning.