Vision

Railcare ska utvecklas med nöjda kunder, god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna.

Affärsidé

Railcare ska i nära samarbete med sina kunder utveckla innovativa tjänster, metoder, produkter, transporter och entreprenader inom järnvägssektorns olika faser. Railcare ska kännetecknas av kompetent personal, säkerhetskultur, leveranssäkerhet och kvalitetssäkring.

Strategi

  • Ständig utveckling av metoder och maskiner
  • Fortsatt fokusering inom kärnverksamheten
  • Ökad tillväxt och lönsamhet inom de fyra segmenten
  • Säkerhet på arbetsplatserna är högsta fokus
  • Utveckla organisation och personal

Mål

  • Omsättning 500 MSEK
  • EBIT 10%
  • Soliditet >25% efter aktieutdelning

Railcares ambition är att nå dessa mål på medellång sikt.

Bolaget strävar efter att vara det ledande specialistföretag inom de marknader vi verkar inom såsom i Skandinavien, Storbritannien och exportmarknaden gällande innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. Till grund ligger vårt breda kunnande inom teknik, utveckling och förståelse för kostnadseffektivitet. 

Målsättningen är att ha en positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Railcare ska vara ett energirikt och lönsamt företag för dess aktieägare och lönsamheten ska vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

När vi bygger framtidens Railcare är människorna vår främsta resurs liksom de innovationer som driver oss framåt. Vi arbetar med att utveckla organisationen och bolagen där målsättningen är att ha en tillväxt och samtidigt vara lönsamma.

Utdelning

Bolagets utdelningspolicy är att dela ut 30-40 procent av vinsten efter skatt, upp till bolagets soliditetskrav på 25 procent efter lämnad aktieutdelning.