Ballastbyten

Byte av det översta lagret av banvallen som järnvägssliprar vilar i.

MPV

Multi Purpose Vehicle, som är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Under 2021 driftsattes en batteridriven version av MPV.

Railvac

Underhållsentreprenader med Railvac 16 000-maskiner, som med hjälp av vakuumteknik kan utföra olika typer av spårunderhåll på järnvägen.

Slipersbyte

Byte av balkar som fördelar järnvägsspårets last över banvallen.