Pressmeddelanden

  • 2011-11-03 10:22 CET
    För första gången på länge hoppas vi på en snörik vinter! –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,1 (132,1) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till -12,2 (7,1) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,8 (3,9) MSEK –  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -2,95 (0,99) SEK –  Eget kapital per aktie
  • 2011-05-12 08:03 CEST
    Vi ska fortsätta vara duktiga, energirika och eljest men bli mer lönsamma! –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 29,6 (34,2) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till -8,1 (-2,7) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,5 (-2,5) MSEK –  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,64 (-0,63) SEK –  Eget kapital per
  • 2011-03-25 11:05 CET
  • 2011-02-24 08:00 CET
    Nu ska vi skapa energi, låt den positiva spiralen snurra ännu fortare!