Nyheter

 • 2024-07-03

  Railcare blir delägare i lokuthyrningsföretag

  Railcare förvärvar 40 procent av aktierna i lokuthyrningsföretaget AC Finance AB. En strategisk investering för att initialt säkerställa tillgång till lok med bättre miljöprestanda på en utmanande marknad. På längre sikt ges även ökade möjligheter för nya uppdrag. – Tillgång till lok med rätt prestanda är en förutsättning för omställningen och för att skapa bra
 • 2024-05-23

  Railcare redo för det nya trafikstyrningssystemet med hjälp av ETCS-simulator

  Railcare har sedan en tid tillbaka förberett sig för att kunna köra på banor som kommer att utrustas med det nya trafiksäkerhetssystemet ERTMS. Systemet innebär att även loken har ett nytt ombordsystem, så kallat ETCS. För att utbilda lokförarna i det nya systemet har Railcare köpt in en ETCS-simulator som under den senaste tiden använts
 • 2024-05-14

  Intervju med CEO Mattias Remahl – Q1 2024

  “Det första kvartalet har påverkats negativt av den långa vintern som inneburit att vi tvingats skjuta fram planerade arbeten i entreprenadverksamheten. Trots detta levererar vi ett stabilt kvartal tack vare transportverksamheten där vi under hela kvartalet haft avtal med Kaunis Iron, LKAB och röjningslok för Trafikverkets räkning.”
 • 2024-04-23

  Aktiespararna intervjuar vd Mattias Remahl

  Aktiespararnas analytiker Johan Voss-Schrader intervjuar Mattias Remahl som berättar mer om de olika affärsområdena, det starka fjolåret 2023 och de uppjusterade finansiella målen.
 • 2024-04-04

  White’s Crossing, en kritisk del av infrastrukturen, fick ny ballast

  Arbetet med både Railvac och Ballast Feeder System fortsatte under hela 2023 i Storbritannien, trots Covid-19:s påverkan på järnvägsindustrin. I augusti 2023 kontaktade Wales and Western Integrated Infrastructure Team (Swindon) Railcare för att besöka en plats som lokalt kallas White’s Crossing. Denna plats är en vältrafikerad och viktig linje för Torr Works Aggregate Quarry, ett
 • 2024-03-28

  Railcare certifierade för underhåll av Alstom ETCS

  Förra veckan gick ett antal av Railcares medarbetare från både transportverksamheten och lokverkstaden en certifieringskurs hos Alstom för underhåll, reparation och diagnostik av deras ETCS-system! 🚄 En investering i kunskap och kompetens som inte bara stärker Railcare internt, utan även öppnar dörrarna för möjligheter att utöka våra tjänster till externa kunder. – När vi nu
 • 2024-02-28

  Trafikutskottet besökte Railcare

  Railcare hade i februari besök av Trafikutskottet. Jonny Granlund, affärsområdesansvarig och Mattias Remahl, vd och koncernchef tog tillfället att berätta mer om hur Railcare bidrar till en hållbar järnväg. Bland annat hur våra maskiner, metoder och lösningsorienterade medarbetare kan effektivisera järnvägsunderhållet att likna ett depåstopp i Formel1. Besökarna i Trafikutskottet fick även besöka verkstaden och
 • 2024-02-21

  Mer maskinkunskap bidrar till effektivt järnvägsunderhåll

  Railcare gör en intern satsning kopplat till entreprenadverksamheten under början av 2024, då bolaget utbildar medarbetare i maskinkunskap. En satsning som inte bara utvecklar medarbetaren, utan även ger avtryck på ett lösningsfokuserat och effektivt järnvägsunderhåll.  – Genom att höja kunskapen om maskinernas helhetsfunktion, från mekanik och hydraulik till el och automation, så kommer vi att
 • 2024-02-16

  Intervju med CEO Mattias Remahl – Q4 2023

  Railcare kan nu summera ett väldigt bra år med fortsatt tillväxt och en bra rörelsemarginal. Styrelsen har även beslutat om att höja de finansiella målen för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att uppnå en omsättning på 1 000 MSEK samt en rörelsemarginal på 13 procent. – Under det gångna året
 • 2024-01-29

  Vinnare av Årets Företag och Årets Hållbara Företag

  Railcare fick ta emot pris som både Årets Företag och Årets Hållbara Företag på Alvargalan*, som hölls fredag den 26 januari i Skellefteå. Mattias Remahl, CEO på Railcare Group: – Det är roligt att uppmärksammas på vår hemmaplan, och det här är priser som alla våra medarbetare ska ta åt sig äran av. De som