Analytiker

Nedan finns en lista på analytiker som följer Railcare och publicerar uppdragsanalyser om bolaget. Vänligen uppmärksamma att det är analytikernas egna åsikter, bedömningar och prognoser som återfinns i analyserna, och att Railcare varken bekräftar eller tar ställning till de slutsatser som dras.

Kontaktinformation

Redeye, Henrik Alveskog

Aktieanalys, Johan Voss-Schrader

Analyser

2024-05-14

Börsveckan: “Goda tillväxtutsikter för Railcare” (ej uppdragsanalys)

2024-05-07

Redeye: “Firm start to the year”

2024-03-06

Aktieanalys: “Ett förklätt expresståg”

2024-02-18

Redeye: “Railcare raising the bar”

2023-12-18

Aktieanalys: “Bra kvartal och nyheter”

2023-11-12

Redeye: “Good leverage in Q3”

2023-10-10

Aktieanalys: ”Håller ångan uppe trots problem utifrån”

2023-08-18

Redeye: ”Steady Progress”

2023-05-24

Aktieanalys: ”Starkt första kvartal”

2023-05-07

Redeye: ”Q1 – Well on track”

2023-03-24

Aktieanalys: ”Andhämtningspaus”

2023-02-20

Redeye: ”Targeting double digit grow rate”

2022-11-30

Aktieanalys: ”Railcare går som tåget”

2021-08-21

Redeye: ”Strong growth in Swedish operations”

2022-09-23

Aktieanalys: ”Railcare tuffar på bra”

2022-11-09

Redeye: ”Sales at new ATH”

2022-07-14

Aktieanalys: ”Initieringsanalys – Innovativ järnvägsspecialist i konservativ bransch”

2022-05-08

Redeye: ”On track in Q1”