Analytiker

Nedan finns en lista på analytiker som följer Railcare och publicerar uppdragsanalyser om bolaget. Vänligen uppmärksamma att det är analytikernas egna åsikter, bedömningar och prognoser som återfinns i analyserna, och att Railcare varken bekräftar eller tar ställning till de slutsatser som dras.

Kontaktinformation

Redeye, Henrik Alveskog

Aktieanalys, Johan Voss-Schrader

Analyser

Redeye: “Railcare raising the bar”

Aktieanalys: “Bra kvartal och nyheter”

Redeye: “Good leverage in Q3”

Aktieanalys: ”Håller ångan uppe trots problem utifrån”

Redeye: ”Steady Progress”

Aktieanalys: ”Starkt första kvartal”

Redeye: ”Q1 – Well on track”

Aktieanalys: ”Andhämtningspaus”

Redeye: ”Targeting double digit grow rate”

Aktieanalys: ”Railcare går som tåget”

Redeye: ”Strong growth in Swedish operations”

Aktieanalys: ”Railcare tuffar på bra”

Redeye: ”Sales at new ATH”

Aktieanalys: ”Initieringsanalys – Innovativ järnvägsspecialist i konservativ bransch”

Redeye: ”On track in Q1”