Säkerhet

Vi jobbar säkert eller inte alls! Det är Railcares stolta devis när det gäller inställningen till säkerhet under arbetet. Järnvägen är en farlig miljö att vistas i, inte minst för entreprenörer.

Arbetet som utförs av entreprenörer innebär att normala förhållanden sätts ur spel. Ordinarie tågtrafik pågår också ofta i anslutning till arbetsställena (jmf med vägarbetare). Därför är säkerhetsbestämmelserna rigorösa både generellt för järnvägen i Sverige och även Railcare har en tydlig, intern säkerhetspolicy.

Men det är en sak att ha papper på hur det ska fungera och hur det fungerar i verkligheten. Därför har Railcare utvecklat ett verksamhetssystem som utgör en mycket viktig del i säkerhetsarbetet. Tack vare systemet har alla anställda tillgång till viktiga dokument förutsatt att de har en uppkopplad dator eller mobiltelefon. Viktiga rapporter kan också lämnas in via dator/mobil och behandlas enligt en tydlig ansvarsmodell.

Det viktigaste är dock att alla i företaget har ett säkerhetstänkande i allt som görs. Här arbetar Railcare med kontinuerlig utbildning och fortbildning som tillsammans med den tydliga ledstjärnan innebär att ytterst få olyckor och incidenter uppstår:

Vi arbetar säkert eller inte alls!