År Transaktion Förändring i aktiekapitalFörändring i antal aktierTotalt antal aktierKvotvärde, SEKTotalt aktiekapital
2007 Nybildning 121 50012 150 00012 150 0000,01121 500
2007 Nyemission med apportegendom 5 953 500595 350 000607 500 0000,016 075 000
2007 Riktad nyemission 1 300 000130 000 000737 500 0000,017 375 000
2007 Riktad nyemission 124 24012 424 000749 924 0000,017 499 240
2008 Nyemission med apportegendom 461 538,4646 153 846796 077 8460,017 960 778,46
2009 Samman-läggning av aktier 200:1 0,00-792 097 4573 980 3892,007 960 778,46
2011 Riktad nyemission 800 000,05400 0004 380 3892,008 760 778,51
2017 Fondemission mot fritt eget kapital 219 018,94        –4 380 3892,058 979 797,45
2017 Split 5:1 17 521 55621 901 9450,418 979 797,45
2018 Konvertering 455 555,511 111 11123 013 0560,419 435 352,96