Aktiekapitalets utveckling

ÅrTransaktionFörändring i aktiekapitalFörändring i antal aktierTotalt antal aktierKvotvärde, SEKTotalt aktiekapital
2007Nybildning121 50012 150 00012 150 0000,01121 500
2007Nyemission med apportegendom5 953 500595 350 000607 500 0000,016 075 000
2007Riktad nyemission1 300 000130 000 000737 500 0000,017 375 000
2007Riktad nyemission124 24012 424 000749 924 0000,017 499 240
2008Nyemission med apportegendom461 538,4646 153 846796 077 8460,017 960 778,46
2009Samman-läggning av aktier 200:10,00-792 097 4573 980 3892,007 960 778,46
2011Riktad nyemission800 000,05400 0004 380 3892,008 760 778,51
2017Fondemission mot fritt eget kapital219 018,94        –4 380 3892,058 979 797,45
2017Split 5:117 521 55621 901 9450,418 979 797,45
2018Konvertering455 555,511 111 11123 013 0560,419 435 352,96
2020Konvertering455 555,511 111 11124 124 1670,419 890 908,47