År Transaktion Förändring i aktiekapital Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde, SEK Totalt aktiekapital
2007 Nybildning 121 500 12 150 000 12 150 000 0,01 121 500
2007 Nyemission med apportegendom 5 953 500 595 350 000 607 500 000 0,01 6 075 000
2007 Riktad nyemission 1 300 000 130 000 000 737 500 000 0,01 7 375 000
2007 Riktad nyemission 124 240 12 424 000 749 924 000 0,01 7 499 240
2008 Nyemission med apportegendom 461 538,46 46 153 846 796 077 846 0,01 7 960 778,46
2009 Samman-läggning av aktier 200:1 0,00 -792 097 457 3 980 389 2,00 7 960 778,46
2011 Riktad nyemission 800 000,05 400 000 4 380 389 2,00 8 760 778,51
2017 Fondemission mot fritt eget kapital 219 018,94         – 4 380 389 2,05 8 979 797,45
2017 Split 5:1 17 521 556 21 901 945 0,41 8 979 797,45
2018 Konvertering 455 555,51 1 111 111 23 013 056 0,41 9 435 352,96
2020 Konvertering 455 555,51 1 111 111 24 124 167 0,41 9 890 908,47