2018

Den 3 april 2018 noterades Railcare Group AB:s (publ) aktier på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas inom Small Cap listan under kortnamn ”RAIL” och ISIN-koden SE0010441139.

2015

Railcare utvecklar en ny maskin för ballastbyte, Ballast Feeder 40.

2013

Etablering av det brittiska dotterbolaget Railcare Sweden Ltd., med kontor i Derby.

2011

Utveckling av ny snöröjningsmaskin i samarbete med Trafikverket.

2009

Investering i två nya lok Vossloh Euro 4000, de två första fabriksnya loken i Sverige sedan 1987.

2008

Förvärv av Three T i Ånge som bedriver uthyrning av lok, godsvagnar och personal.

2006

BaneService Danmark AS köps och börjar marknadsföra Railcares koncept i Danmark.

2004

Köp av Bantåg AB vilket blir inledningen till företagets satsning på järnvägstransporter.

2003

Railcare börjar använda liningmetoden för renovering av järnvägstrummor.

2002

Railvac blir varumärke för metod och maskin och Railcare blir det nya namnet på företaget som arbetar med entreprenader och nischteknologi.

1992

Ulf Marklund köper ut konceptet med Railvac-maskinen och bildar företaget Railvac tillsammans med Leif Dahlqvist. Inriktningen mot järnvägsbranschen startar.