Railcares del i entreprenaden är att med sin Railvac ta bort ballasten i växlarna. Utförandeperioden är under september och oktober 2017, och ordervärdet är 3 MSEK.

I Finland har man en annan spårvidd, 1 524 mm mot Sveriges 1 435 mm, vilket tidigare varit ett hinder. Nu kommer företaget att anpassa en av sina svenska Railvac-maskiner, genom att byta ut boggies så att den går att köra på den finska järnvägen. Boggie-bytet kommer att utföras på verkstaden i Skelleftehamn, och maskinen kommer sedan att gå med lastbilstransport till Finland.

Railcares VD, Daniel Öholm, är mycket nöjd, -Ordern innebär att vi bryter ny mark. Den finska spårvidden har tidigare varit en barriär, men i och med att vi nu anpassar en maskin specifikt för den finska järnvägen så är det hindret borta. Med vår unika lösning, att gräva med vakuum i spåret, så är vår förhoppning att det kommer att bli mer jobb i Finland efter detta.