Finansiella mål

Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för perioden fram till slutet av 2027.

Koncernens finansiella mål är att uppnå:

  • Omsättning 1 000 MSEK
  • Rörelsemarginal 13 procent

Railcares ambition är att nå dess mål innan slutet av 2027.
För utfall, se Finansiella data.

Bolaget strävar efter att vara det ledande specialistföretaget inom den skandinaviska marknaden gällande innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. 

Det görs stora satsningar på transportinfrastrukturen som en viktig del i samhällets klimatomställning, både nationellt och internationellt. I Sverige spås dessutom att gods- och persontransporter kommer att öka med 50 procent till år 2040, och en helt ny grön industri byggs upp i norra Sverige. Samtidigt aviserar Trafikverket högre krav på alla aktörer som arbetar med och på järnvägen; deras verksamhet ska vara utsläppsfri år 2040.

Railcares erbjudande matchar redan väldigt bra med denna utveckling. Inte bara idag utan många år framöver. Entreprenadverksamheten underhåller järnvägsinfrastrukturen med vår utvecklade batteriteknik. Transportverksamheten utför effektiva gods- och entreprenadtransporter och vår lokverkstad är en viktig möjliggörare i fordonens omställning till hållbarare alternativ.