Koncernens finansiella mål är att nå:

⦁ Omsättning 500 MSEK
⦁ EBIT 10%
⦁ Soliditet >25% efter aktieutdelning

Railcares ambition är att nå dessa mål på medellång sikt.
För utfall, se Finansiella data.

Bolaget strävar efter att vara det ledande specialistföretag inom de marknader vi verkar inom såsom i Skandinavien, Storbritannien och exportmarknaden gällande innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. Till grund ligger vårt breda kunnande inom teknik, utveckling och förståelse för kostnadseffektivitet.

Målsättningen är att ha en positiv tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Railcare ska vara ett energirikt och lönsamt företag för dess aktieägare och lönsamheten ska vara bättre än snittet i järnvägsbranschen.

När vi bygger framtidens Railcare är människorna vår främsta resurs liksom de innovationer som driver oss framåt. Vi arbetar med att utveckla organisationen och bolagen där målsättningen är att ha en tillväxt och samtidigt vara lönsamma.