31 december 2019

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbottens Fastighets AB 2 521 335 11,0
Familjen Marklund* genom bolag 2 433 905 10,6
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,5
Familjen Dahlqvist genom bolag 2 002 155 8,7
Ålandsbanken AB 1 095 965 4,7
BNY Mellon NA, W9 806 796 3,5
NTC IEDP AIF Clients S Non Treaty 30 % Account 741 569 3,2
Bernt Larsson 557 264 2,4
Försäkringsbolaget Avanza Pension 543 466 2,4
RBC Investor Services Bank S.A., W8IMY 401 808 1,7
De tio största ägarna 13 519 236 58,7
Övriga ägare 9 493 793 41,3
Summa 23 013 056 100,0

* Ingen enskild individ innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna.
Källor: Euroclear och Railcare