31 mars 2021

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbottens Fastighets AB 2 521 335 10,5
Familjen Marklund* genom bolag 2 433 905 10,1
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,0
Familjen Dahlqvist genom bolag 2 002 155 8,3
Ålandsbanken AB 1 220 293 5,0
Norrlandsfonden 864 560 3,6
Försäkringsbolaget Avanza Pension 840 653 3,5
Bernt Larsson 650 039 2,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 406 491 1,7
BNY Mellon NA, W9 358 938  1,5
De tio största ägarna 13 713 369 56,9
Övriga ägare 10 410 798 43,1
Summa 24 124 167 100,0

* Ingen enskild individ innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna.
Källor: Euroclear och Railcare