30 juni 2021

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbottens Fastighets AB 2 721 335 11,3
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,0
Familjen Marklund genom bolag 2 233 905 9,3
Familjen Dahlqvist genom bolag 2 002 155 8,3
Ålandsbanken AB 1 279 762 5,3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 917 669 3,8
Bernt Larsson 726 303 3,0
Norrlandsfonden 455 000 1,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 425 714 1,8
Emil Burén 313 918 1,3
De tio största ägarna 13 490 761 56,0
Övriga ägare 10 633 406 44,0
Summa 24 124 167 100,0

Källor: Euroclear och Railcare