30 september 2021

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital
och röster (%)
Norra Västerbotten Fastighets AB 2 721 335 11,3
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,0
Familjen Marklund genom bolag 2 233 905 9,3
Familjen Dahlqvist genom bolag  2 002 155 8,3
Ålandsbanken AB 1 274 762 5,3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 873 319 3,6
Bernt Larsson 750 987 3,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 393 124 1,6
Emil Burén 302 951 1,3
Futur Pension 287 413 1,2
De tio största ägarna 13 254 951 54,9
Övriga ägare 10 869 216 45,1
Summa 24 124 167 100,0

Källor: Euroclear och Railcare