30 september 2022

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital
och röster (%)
Norra Västerbotten Fastighets AB 7 121 395 29,5
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,0
Ålandsbanken AB 1 236 162 5,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension 829 676 3,4
Bernt Larsson 750 987 3,1
HSBC Bank PLC 600 000 2,5
Mikael Gunnarsson 485 000 2,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 383 198 1,6
Torsten Germund Dahlquist 268 506 1,1
Harry Markku Sjöblom 268 000 1,1
De tio största ägarna 14 357 924 59,5
Övriga ägare 9 766 243 40,5
Summa 24 124 167 100,0


Källor: Euroclear och Railcare