30 juni 2019

De tio största ägarnaAntal aktierAndel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbottens Fastighets AB2 521 33511,0
Familjen Marklund* genom bolag2 433 90510,6
TREAC Aktiebolag2 415 00010,5
Familjen Dahlqvist genom bolag2 002 1558,7
Ålandsbanken AB986 7604,3
BNY Mellon NA, W9970 3274,2
NTC IEDP AIF Clients S Non Treaty 30 % Account866 2853,8
Försäkringsbolaget Avanza Pension569 2792,5
Bernt Larsson556 7732,4
RBC Investor Services Bank S.A., W8IMY497 5882,1
De tio största ägarna13 819 40760,1
Övriga ägare9 193 64939,9
Summa23 013 056100,0

* Ingen enskild individ innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna.
Källor: Euroclear och Railcare