30 juni 2020

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbottens Fastighets AB 2 521 335 10,5
Familjen Marklund* genom bolag 2 433 905 10,1
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,0
Familjen Dahlqvist genom bolag 2 002 155 8,3
Ålandsbanken AB 1 168 337 4,8
Norrlandsfonden 1 111 111 4,6
BNY Mellon NA, W9 806 796 3,3
NTC IEDP AIF Clients S Non Treaty 30 % Account 716 538 3,0
Bernt Larsson 557 444 2,3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 484 487 2,0
De tio största ägarna 14 217 108 58,9
Övriga ägare 9 907 059 41,1
Summa 24 124 167 100,0

* Ingen enskild individ innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna.
Källor: Euroclear och Railcare