30 september 2019

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital och röster (%)
Norra Västerbottens Fastighets AB 2 521 335 11,0
Familjen Marklund* genom bolag 2 433 905 10,6
TREAC Aktiebolag 2 415 000 10,5
Familjen Dahlqvist genom bolag 2 002 155 8,7
Ålandsbanken AB 1 009 000 4,4
BNY Mellon NA, W9 970 327 4,2
NTC IEDP AIF Clients S Non Treaty 30 % Account 866 285 3,8
Försäkringsbolaget Avanza Pension 578 530 2,5
Bernt Larsson 556 773 2,4
RBC Investor Services Bank S.A., W8IMY 497 588 2,2
De tio största ägarna 13 850 898 60,3
Övriga ägare 9 162 158 39,7
Summa 23 013 056 100,0

* Ingen enskild individ innehar aktier överstigande 10 procent av rösterna.
Källor: Euroclear och Railcare