30 juni 2023

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital
och röster (%)
Nornan Invest AB * 7 121 395 29,5
TREAC Aktiebolag 2 390 000 9,9
Ålandsbanken AB 1 272 108 5,3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 850 374 3,5
Bernt Larsson 750 987 3,1
HSBC Bank PLC 599 906 2,5
Mikael Gunnarsson 489 000 2,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 394 355 1,6
Torsten Germund Dahlquist 279 154 1,2
Harry Markku Sjöblom 268 697 1,1
De tio största ägarna 14 415 976 59,8
Övriga ägare 9 708 191 40,2
Summa 24 124 167 100,0


Källor: Euroclear och Railcare

* Den tidigare aktieägaren Norra Västerbotten Fastighets AB har upplösts geom fusion med moderbolaget Nornan Invest AB, som därmed övertagit samtliga aktier i Railcare Group AB och är ny största ägare.