31 december 2022

De tio största ägarna Antal aktier Andel av aktiekapital
och röster (%)
Norra Västerbotten Fastighets AB 7 121 395 29,5
TREAC Aktiebolag 2 390 000 9,9
Ålandsbanken AB 1 236 162 5,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension 868 103 3,6
Bernt Larsson 750 987 3,1
HSBC Bank PLC 600 000 2,5
Mikael Gunnarsson 485 000 2,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 406 139 1,7
Harry Markku Sjöblom 268 697 1,1
Torsten Germund Dahlquist 267 341 1,1
De tio största ägarna 14 393 824 59,7
Övriga ägare 9 730 343 40,3
Summa 24 124 167 100,0


Källor: Euroclear och Railcare