02.10.2017 09:30 CEST

Information om aktieuppdelning i Railcare Group AB (publ)

Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) meddelade den 25 september 2017 att extra bolagsstämma beslutat att genomföra en aktieuppdelning med villkor 5:1, innebärande att en existerande aktie blir fem aktier. Första handelsdag för de nya aktierna med den nya ISIN-koden SE0010441139 blir den 5 oktober 2017.

Aktieuppdelningen innebär att de befintliga utestående 4 380 389 aktierna uppdelas i förhållande 5:1 till
21 901 945 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,41 SEK per aktie. Sista dag för handel i Railcares aktie, med nuvarande ISIN-kod, på AktieTorget är den 4 oktober 2017. Första dag för handel i Railcares aktie, med den nya ISIN-koden SE0010441139, är den 5 oktober 2017. Avstämningsdag för aktieuppdelningen har fastställts till den 6 oktober 2017. Första dag för handel i Railcares aktie efter aktieuppdelningen är den 9 oktober 2017. VP-avier om den genomförda aktieuppdelningen är beräknade att skickas ut till aktieägarna i början av oktober 2017. Inga åtgärder behöver tas från aktieägare.

I tabellen nedan presenteras mer ingående information avseende Railcares aktieuppdelning:

Kortnamn: RAIL
Gammal ISIN-kod SE0002105601
Ny ISIN-kod: SE0010441139
Antal aktier: 21 901 945 stycken
Kvotvärde: 0,41 SEK
Sista dag för handel med gamla aktier med gammal ISIN-kod: 4 oktober 2017
Första dag för handel för nya aktier med ny ISIN-kod: 5 oktober 2017
Avstämningsdag för aktieuppdelning: 6 oktober 2017
Gamla aktier ersätts av nya aktier: 9 oktober 2017

Sedermera Fondkommission är Railcares legala rådgivare samt emissionsinstitut i samband med aktieuppdelningen.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Kontakt