Railcares investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet.

För bolagets medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar i första hand CEO, i andra hand IR-ansvarig. I ägar- eller styrelsefrågor svarar ordföranden eller av henne särskilt utsedd ledamot.