Railcares investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet.

Bokslutskommuniké 2023 – Ökad nettoomsättning och rörelseresultat

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, (”Railcare Group” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Läs mer

Aktien

Aktien

Kalender

Kontakt