Delårsrapport Q3 2022

Omsättningsrekord och höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.
  • Nettoomsättning 146,5 MSEK (126,2)
  • Rörelseresultatet (EBIT) 23,9 MSEK (25,3)
  • Resultat per aktie 0,74 SEK (0,79)
Läs mer

Railcares investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet.

För bolagets medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar i första hand CEO, i andra hand IR-ansvarig. I ägar- eller styrelsefrågor svarar ordföranden eller av henne särskilt utsedd ledamot.

Kontaktinformation

Lisa Borgs

IR- och redovisningsansvarig
Mobil: 070 622 50 01

Omsättningsrekord och höga volymer i både segment Entreprenad Sverige och Transport Skandinavien.

Railcare publicerade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 den 3 november 2022 klockan 07:30.

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 16,1 procent till 146,5 MSEK (126,2).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 23,9 MSEK (25,3).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 SEK (0,79).

Delårsrapport januari-september 2022

Railcare publicerade delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 den 3 november 2022 klockan 07:30.

Kalender

16
Feb
Bokslutskommuniké 2022
07:30
Lägg till i kalender 02/16/2023 07:30 02/16/2023 07:30 Europe/Stockholm Investerare- Railcare Group AB (publ) false MM/DD/YYYY
03
May
Delårsrapport januari-mars 2023
07:30
Lägg till i kalender 05/03/2023 07:30 05/03/2023 07:30 Europe/Stockholm Investerare- Railcare Group AB (publ) false MM/DD/YYYY
04
May
Årsstämma för 2023
Lägg till i kalender 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 Europe/Stockholm Investerare- Railcare Group AB (publ) true MM/DD/YYYY

Prenumerera

Ange ditt namn och din e-postadress för att starta en digital prenumeration på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Läs mer

Railcare-aktien

Railcare Group AB:s aktie är noterad sedan 2007 och noterades 2018 på Nasdaq Stockholms Small Cap lista, under kortnamn ”RAIL” och ISIN-koden SE0010441139.

Läs mer