Railcares investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet.

Bokslutskommuniké 2023 – Ökad nettoomsättning och rörelseresultat

Delårsrapport januari-mars 2024

Railcare publicerade delårsrapport januari-mars 2024 den 7 maj 2024 klockan 07:30.

Läs rapporten Alla rapporter

Aktien

Aktien

Kalender

Kontakt