Bokslutskommuniké 2022

Fortsatta höga volymer men lägre rörelsemarginal
  • Nettoomsättning 128,0 MSEK (131,8)
  • Rörelseresultatet (EBIT) 6,7 MSEK (24,7)
  • Resultat per aktie 0,14 SEK (0,75)
Läs mer

Railcares investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet.

För bolagets medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar i första hand CEO, i andra hand IR-ansvarig. I ägar- eller styrelsefrågor svarar ordföranden eller av henne särskilt utsedd ledamot.

Kontaktinformation

Lisa Borgs

IR- och redovisningsansvarig
Mobil: 070 622 50 01

Bokslutskommuniké 2022 - Fortsatta höga volymer men lägre rörelsemarginal

Railcare publicerade bokslutskommuniké 2022 den 16 februari 2023 klockan 07:30.

  • Koncernens nettoomsättning minskade med 2,8 procent till 128,0 MSEK (131,8).
  • Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,7 MSEK (24,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 SEK (0,75).

Bokslutskommuniké 2022

Railcare publicerade bokslutskommuniké 2022 den 16 februari 2023 klockan 07:30.

Kalender

03
May
Delårsrapport januari-mars 2023
07:30
Lägg till i kalender 05/03/2023 07:30 05/03/2023 07:30 Europe/Stockholm Investerare- Railcare Group AB (publ) false MM/DD/YYYY
04
May
Årsstämma 2023
Lägg till i kalender 05/04/2023 00:00 05/04/2023 00:00 Europe/Stockholm Investerare- Railcare Group AB (publ) true MM/DD/YYYY
17
Aug
Delårsrapport januari-juni 2023
07:30
Lägg till i kalender 08/17/2023 07:30 08/17/2023 07:30 Europe/Stockholm Investerare- Railcare Group AB (publ) false MM/DD/YYYY

Prenumerera

Ange ditt namn och din e-postadress för att starta en digital prenumeration på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter.

Läs mer

Railcare-aktien

Railcare Group AB:s aktie är noterad sedan 2007 och noterades 2018 på Nasdaq Stockholms Small Cap lista, under kortnamn ”RAIL” och ISIN-koden SE0010441139.

Läs mer