06.03.2017 11:36 CET

Flaggningsmeddelande

Grundarfamiljen Dahlqvist minskar sitt ägande

Railcare Group AB (publ) har informerats om att Frejville Management Ltd, som ägs av grundarfamiljen Dahlqvist, har sålt 138 000 aktier den 1 mars 2017. Försäljningen medför att familjens ägande numera understiger 10 %. Idag äger familjen 400 431 aktier vilket motsvarar 9,13 % av utestående aktier och röster i Railcare Group AB (publ).

Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Kontakt