Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien.

Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 170 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 550 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Ordet ”eljest” beskriver företagskulturen som genomsyrar hela vår verksamhet. För oss innebär eljest att vi hittar oväntade sätt att lösa problem. Det innebär även att alla våra medarbetare både får och förväntas ta stort eget ansvar för allt ifrån kundleverans till att leva våra värderingar.