Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande.

Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018.

Koncernen har omkring 150 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Railcare är Eljest i sitt arbete, vilket betyder att vi tänker annorlunda och hittar nya vägar för att lösa problem.