25.04.2017 11:56 CEST

Marknadsmeddelande 102/17 – Railcare Group AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 27 april, 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 26 april, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 27 april, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 26 april.  

Utdelningens storlek är 3,30 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 28 april.

Information om aktien:
Kortnamn: RAIL
ISIN-kod: SE0002105601
Orderbok ID: 43037
Utdelning: 3,30 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 27 april, 2017

Stockholm den 25 april, 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Kontakt