29.06.2017 08:00 CEST

Förändringar i ledningen inför listbytet hos Railcare Group AB

Railcare Group AB meddelar förändringar i ledningen. Bolaget har rekryterat en Investor Relations-ansvarig och kommunikatör med erfarenhet från Nasdaq, och meddelar samtidigt att nuvarande CFO Håkan Pettersson väljer att fortsätta sin karriär utanför bolaget.

Sofie Dåversjö kommer med början den 31 juli att tillträda som Investor Relations och Kommunikatör hos Railcare Group AB. Sofie är Civilekonom från Örebro Universitet med inriktning organisation och ledarskap. Sofie har under de senaste åren arbetat med Investor Relations samt andra marknads- och kommunikationsfrågor hos Enea, ett globalt mjukvaruföretag listat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Railcare har valt att tillsätta en heltidstjänst för Investor Relations och andra kommunikationsfrågor med tanke på det planerade listbytet tillsammans med bolagets starka tillväxt de senaste åren.

Håkan Petterson har valt att lämna Railcare Group AB efter nio år på bolaget. Håkan är idag CFO och en del av koncernledningen. Håkan kommer att vara kvar i sin roll till dess att en ersättare har blivit tillsatt. Processen för att hitta en ersättare kommer att starta omgående.

”Rekryteringen av Sofie Dåversjö är en naturlig del av vår process mot listbytet hos Nasdaq Stockholm och den nytillsatta tjänsten inom Investor Relations matchar väl bolagets tillväxtfas. Sofie har den erfarenhet och den kompetens som krävs för att vi på ett bra sätt ska kunna arbeta med de, för oss, nya regelverk som förväntas vid listbytet samt andra kommunikationsfrågor som kommer uppkomma i framtiden.

­Håkan Petterson har efter nio år i företaget nu önskat att gå vidare. Han har valt att fortsätta sin karriär utanför bolaget. Jag är mycket tacksam för de år vi arbetat ihop. Håkan har en gedigen erfarenhet och han är en mycket uppskattad och respekterad kollega inom Railcare. Håkan kommer att fortsätta sitt arbete som CFO till dess att vi har rekryterat en ersättare, vilket är mycket uppskattat med tanke på den pågående process som vi är i idag. Jag önskar honom all lycka i framtiden”, säger Daniel Öholm, VD på Railcare Group AB.

Bilder

Kontakt