30.06.2016 09:00 CEST

Flaggningsmeddelande

Railcare Group AB (publ) har informerats om att aktieägaren Ulf Marklund via sitt bolag Fuerson Management Limited har sålt 160 000 aktier den 30 juni 2016 till Treac AB. Ulf Marklund (Fuerson Management Limited) äger efter försäljningen 310 281 aktier i Railcare Group AB, vilket motsvarar 7,08 % av kapitalet och 7,08 % av rösterna. Innan transaktionen uppgick andelen till 10,73 % av kapitalet och 10,73 % av rösterna.

Treac AB som till två tredjedelar ägs av Transforma Företag AB och till en tredjedel av Norra Västerbotten Fastighets AB äger efter inköpet 440 000 aktier i Railcare Group AB.

Det motsvarar 10,04 % av kapitalet och 10,04 % av rösterna. Innan transaktionen uppgick andelen till 0 % av kapitalet och 0 % av rösterna.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, VD

Railcare Group AB

070-528 01 83

daniel.oholm@railcare.se

Kontakt