17.06.2016 08:00 CEST

Det blir en svettig sommar i Norrland

Railcare har fått stora order av Strukton Rail att, som underentreprenör både inom entreprenad och transport, vara med i sommarens två spårbyten i Norrland på sträckorna Bastuträsk – Träskholm och Koler – Älvsbyn. Uppdragen på entreprenad är att sänka kabel och stolpstag efter järnvägen inför Struktons spårupprustning. I projektet skall vi även byta ballast i flertalet växlar samt även förlägga ny kabel utefter spåret. På transportsidan så kommer vi att hålla lok, förare och tillsyningsmän för de båda spårbytestågen samt för de två Ballastreningsmaskinerna. Arbetena kommer att pågå vecka 23 till och med vecka 39. Ordervärde drygt 30 MSEK.

”Railcare är en uppskattad leverantör och samarbetspartner till Strukton Rail. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i detta stora och viktiga projekt att återställa kapaciteten på norra stambanan. Under relativt kort tid kommer 80 km spårbyte genomföras med mycket resurser och krävande logistik”, avslutar Robert Röder vd för Strukton Rail.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, VD

Railcare Group AB

070-528 01 83

daniel.oholm@railcare.se

Kontakt