31.03.2016 09:18 CEST Regulatorisk

Årsredovisning 2015

(Se årsredovisning som bifogad pdf-fil)

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och
specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av
kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika
möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ) aktie är listad på AktieTorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av åtta dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 110 anställda och
årsomsättningen är omkring 300 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.

Kontakt