14.03.2016 08:00 CET

Omfördelning av ägandet inom familjen Marklund

En omfördelning av ägandet har skett inom familjen Marklund med 200 000 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, VD

Railcare Group AB

070-528 01 83

daniel.oholm@railcare.se

Kontakt