15.04.2016 13:10 CEST

Marknadsmeddelande 86/16 – Railcare Group AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 22 april 2015

Förutsatt godkännande på årsstämman 21 april 2016 handlas aktien Railcare Group AB exklusive rätt till utdelning den 22 april 2016. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 21 april 2016. Utdelning storlek är 3,00 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 25 april 2016

Information om aktien:

Kortnamn: RAIL
ISIN-kod: SE0002105601
Orderboks-ID: 43037
Utdelning: 3,00 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: Den 22 april 2016

Stockholm den 15 april 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Kontakt