12.01.2016 08:00 CET

Positiv start på det nya året

I Storbritannien är vi nu igång och kör med våra 5 Railvac-maskiner. Spårarbetena kom igång på juldagen och nu rullar det enligt ordinarie produktionsplanering, vilket innebär att 4 maskiner är i drift och maskin nummer 5 är backup.

Efter ett intensivt arbete under november och december med observationer och påpekanden från Network Rails revision så är dessa nu hanterade eller under slutbearbetning. Nu återstår bland annat att genomföra en teknisk- och säkerhetsanalys kopplat till revisionen. Under tiden detta arbete pågår så kör vi nu med en dispens som gäller till den 31 mars för att sedan återgå till normalläge. Vi har sedan revisionsstarten lärt oss mycket samtidigt som vi, trots allt, byggt en mycket god relation med vår kund Network Rail. Detta kommer vi ha med oss in i framtiden i Storbritannien där Railcares tillväxtresa bara har börjat.

Railcare T har fått en större order till lokverkstaden i Långsele. Ordern kommer från Nordic Re-Finance AB och omfattar totalrenovering av två TMZ lok. Ordervärde ca 6 MSEK. Dessa ligger i produktion med största delen under första kvartalet 2016. Lokverkstaden har visat på en bra utveckling och tillväxt sedan starten i maj 2014.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Dokument

Kontakt