18.01.2019 16:45 CET

Railcare bygger generatorvagnar åt Infranord

Railcare har fått en beställning på att bygga en ny generation av generatorvagnar åt järnvägs­entreprenadbolaget Infranord. Ordervärdet uppgår till cirka 30 MSEK och ordern består totalt av fem vagnar som är designade i samarbete med Infranord.

”Vi är glada över detta samarbete med Infranord då de ger oss förtroendet att bygga generator­vagnar som uppfyller Infranords högt ställda krav på anpassning till dagens arbetsmiljö”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB. ”Vagnarna ska levereras med start under hösten 2019, med slutleverans under 2020. Ordern kommer att redovisas inom vårt segment Maskinförsäljning.

Generatorvagnarna byggs och testas i Railcares verkstad i Skelleftehamn.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Bilder

Kontakt