27.11.2019 07:30 CET Regulatorisk

Railcare Group AB (publ) förvärvar elbolaget Elpro i Skellefteå AB för 4,1 MSEK och stärker sin kompetens inom eldrivna fordon

Railcare Group AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva elbolaget Elpro i Skellefteå AB och den totala köpeskillingen är 4,1 MSEK. Affären finansieras med egna medel och träder i kraft den 3 februari 2020.

Elpro i Skellefteå AB har lång erfarenhet av konstruktion, programmering och montage. Bolaget har i nuläget en årsomsättning om cirka 9 MSEK och har idag fem anställda elmontörer som även innehar konstruktionskompetens. Elpro i Skellefteå AB grundades 2010 och har kontor i Skellefteå. Tjänster som bolaget erbjuder är elservice och installation för företag, konstruktion och installation av maskiner samt programmering av maskiner, nya eller ombyggnation. Elpro i Skellefteå AB :s har idag kunder som är privatpersoner, fastighetsägare, företag (innovationsbolag samt installatörer/byggare) och industrier.

”Railcare vill säkra sin elkompetens både i dagsläget och för en framtida expansion inom segment Maskinförsäljning.  Elkompetens är en viktig faktor i alla maskinförsäljningar samt för framtida maskinförsäljningar av batterifordonet MPV. Elpro i Skellefteå AB har de senaste åren haft hälften av sin personalstyrka hos Railcare i verkstaden i Skelleftehamn och under våren 2020 kommer Elpro i Skellefteå flytta över till oss med personal, kontor, lager och verkstad”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB. Då vi känner personalen väl, de har arbetat åt oss i många år, så är det roligt att hälsa det nya bolaget med personal välkomna till Railcare.”

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 07:30 CET.
 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post:
daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post:
sofie.daversjo@railcare.se
 

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet,punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.

Dokument

Kontakt