27.08.2015 08:00 CEST

Delårsrapport Q2, januari-juni 2015

Äntligen full fart

· Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK
· Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 (3,44) SEK
· Eget kapital per aktie uppgick till 24,0 (19,1) SEK
· Soliditeten uppgick till 28,3 (25,3) procent

Se diagram för nettoomsättning samt rörelseresultat, koncernen, i bifogat dokument!

VD-kommentar

Perioden april – maj är för oss alltid klurigast att få i produktion då det i Sverige ligger mellan vinteruppdragen och sommaruppdragen, ibland kommer vi igång lite tidigare och som nu lite senare. Dessa säsongsvariationer är vi vana vid och från juni har vi äntligen full fart i produktionen både på entreprenad- och transportsidan. Att vi har stor produktion med tillväxt året runt i Storbritannien gör att perioden ändå blir stabil och andra halvan på året ser bra ut i samtliga av koncernens bolag.

Då vi under perioden inte haft full beläggning för alla maskiner så har vi passat på att nyttja denna situation till att utföra förebyggande underhåll på många av våra maskiner så som lok, vagnar, Railvac mm. Vi har gjort en extra satsning på detta mot föregående år vilket har kostat lite extra men det skapar en högre kvalitet som vi har nytta av framöver.

Vi har haft högtryck på sälj och marknad i alla delar inom koncernen och med en större satsning än tidigare på våra stora tillväxtområden, Export och Storbritannien. En satsning som känns helt rätt och med ett hårt arbete inom dessa delar så kommer det också att ge resultat.

På entreprenadsidan har vi haft arbeten med kabelsänkning i Hallsberg, dräneringsarbeten Gårdsjö – Finnerödja, spårbyten Alingsås – Göteborg samt Hudiksvall – Sundsvall. På Liningen har vi som vanligt haft låg beläggning under andra kvartalet men vi har också under kvartalet erhållit order för drygt 12 MSEK som skall utföras under det tredje kvartalet. På entreprenadsidan har vi erhållit ett långt ramavtal med Trafikverket som gäller from 1 juli 2015 och i 2 år med option på ytterligare 2 år. Avtalet är mycket positivt för oss och gör det betydligt enklare att få snabba order från kund vad gäller Railvac, Lining mm.

I Storbritannien så rullar som tidigare tre Railvac-maskiner på London North East (LNE) och Wessex. Från den 1 augusti så kommer Railvac-maskin nummer 4 (RA UK 4) att gå igång i ett för oss nytt område, Western. Alla maskiner i avtalet med Network Rail. Railvac-maskin nummer 5 (RAUK 5) är nu färdigbyggd och slutbesiktad på verkstaden i Skelleftehamn och skall köras över till Storbritannien under hösten. I Skelleftehamn pågår just nu byggnation av Railvac-maskin nummer 6 (RAUK 6) och den tredje kullen Railcare Academy planeras att starta under hösten. Storbritannien fortsätter att vara en stor tillväxtmotor för oss där tillväxten och uppdragen går enligt plan. År 2016 siktar vi på att dubblera 2014 års fakturering.

Det finns ett mycket stort intresse för vår nya innovation Ballast Feeder System 40 (BFS40) för våra kunder i bland annat Storbritannien då innovationen löser många problem åt kunden. BFS40 möjliggör en bra utveckling som ligger i linje med kundens önskemål vad gäller säkerhet, effektivitet och driftsäkerhet.

På transportsidan har vi under första halvan av andra kvartalet haft en låg beläggning för att sedan övergå i full produktion. Som bas har vi ett antal lok som är uthyrda på långa kontrakt. Under andra halvan av kvartalet har vi bland annat kört ca 50 000 slipers till spårbyte vid Hudiksvall. Många av våra lok är från och med juni i produktion på olika spårbyten runt om i landet.

På lokverkstaden i Långsele har vi fått i uppdrag av Hector Rail att utföra periodiskt underhåll på 4-6 lok. Avtalet gäller from 1 juli och tillsvidare, ordervärde ca 3 MSEK/år.

På exportsidan så pågår försäljning och marknadsbearbetning för våra exportprodukter. I övrigt så är det vardaglig hantering av service och reservdelar till eftermarknaden på tidigare levererade maskiner. Då vi har många offerter ute hos kund så hoppas vi snart på vår första beställning i den nysatsning som vi gjort på Export.

Utbyggnaden av verkstaden i Skelleftehamn går enligt plan och är klar inom kort, både de nya verkstadshallarna och de nya spåren in. Verkstaden är nu anpassad till att klara den ökning vi ser av framtida maskinbyggen.

En för oss viktig kundaktivitet är järnvägsmässan Nordic Rail, 6-8 oktober, där vi kommer att vara utställare och visa upp både nya och gamla innovationer samt träffa nya och gamla kunder.

Sammanfattning

Hårt arbete med sälj och marknad ger resultat i form av flera nya långa avtal och beställningar som gör att det är full fart i produktionen resten av året. Tillväxten i Storbritannien går som planerat och jag hoppas nu att den svenska regeringens extra satsade medel nu kommer ut i verkligheten under årets andra halva då det svenska järnvägsnätet är slitet och i mycket stort behov av underhåll under många år framöver. Med fler och fler långa avtal, en fortsatt tillväxt i Storbritannien och med nya innovationer går vi snart upp ett trappsteg till.

Daniel Öholm
VD

Dokument

Kontakt