15.10.2015 10:38 CEST

Flerårigt avtal för Railcare Lining

Efter anbud och upphandling är ett kontrakt tecknat med Trafikverket för att utföra renovering och infordring av trummor och ledningar för väganläggning. Avtalet gäller för områdena Örebro-, Västmanlands-, Östergötlands-, Uppsala-, och Södermanlands län. Entreprenaden gäller för 2015, 2016 samt med option för 2017. Prognostiserad volym ca 25 miljoner SEK.

För ett drygt år sedan började satsningen på vägsidan och med detta avtal som en bas för verksamheten så ger det en bra expansion och tillväxt för satsningen på väg men också för hela Railcare Lining. Då avtalet sträcker sig över flera år så innebär det många positiva effekter bland annat att vi får möjligheten att komma igång tidigare på året mot tidigare men också en ökad volym och ytterligare en produkt som skapar stabilitet.

– Detta känns fantastiskt roligt för vår framtida utveckling. Dels förtroendet från Trafikverket med detta stora avtal och dels för att vi nu har en god marknad på väg, järnväg och industri, säger Roland Lindberg, verksamhetsansvarig på Railcare Lining AB.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Dokument

Kontakt