09.12.2015 16:13 CET

Lärkostnader i Storbritannien

Under november har vi haft omfattande tekniska och administrativa revisioner från Network Rail gällande vårt engelska dotterbolag Railcare Sweden Ltd:s rutiner och våra maskiner i Storbritannien. Revisionerna har resulterat i ett antal revisionsobservationer som vi nu jobbar febrilt med att åtgärda. Fram till dess att alla revisionsobservationer är åtgärdade har vi fått stillestånd för våra fyra maskiner vilket innebär att vi får ett intäkts- och resultatbortfall som blir kännbart för oss under det fjärde kvartalet. Vi förväntar oss fortfarande ett positivt koncernresultat för årets sista kvartal.

Bolaget gör sitt yttersta för att produktionen i Storbritannien skall komma igång så fort som möjligt. Dessa problem påverkar inte vår syn på framtiden för vår verksamhet i Storbritannien utan vi ser det som ett lärande och att vi ständigt utvecklas och blir bättre. Övriga verksamheter påverkas inte av detta utan rullar på enligt plan.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, VD
Railcare Group AB
070-528 01 83
daniel.oholm@railcare.se

Kontakt